"Tri vedľajšie ciele výchovy:
1. vedecké vzdelanie,
2. mravná výchova,
3. zbožnosť."
(J. A. Komenský 1592-1670)

"Nosné stĺpy preventívneho systému:
1. rozum,
2. viera,
3. láskavosť."
(don Bosco 1815-1888)
 

Lektorovanie

Lektoroval som viac ako 40 viacdňových kurzov a niekoľko jednodňových podujatí.

Celoslovenské podujatia - letné školy Infoveku:

Budmerice - Letná škola Infoveku 2000 - 1.turnus (30.7.2000 - 5.8.2000)

Budmerice - Letná škola Infoveku 2000 - 2.turnus (6.8.2000 - 12.8.2000)

Budmerice - Letná škola Infoveku 2001 - 1.turnus (29.7.2001 - 4.8.2001)

Budmerice - Letná škola Infoveku 2001 - 2.turnus (5.8.2001 - 11.8.2001)

Budmerice - Letná škola Infoveku 2001 - 3.turnus (12.8.2001 - 18.8.2001)

Budmerice - Letná škola Infoveku 2001 - 4.turnus (19.8.2001 - 25.8.2001)

Ružín - Lubina - Letná škola Infoveku 2002 - 1.turnus (14.7.2002 - 20.7.2002)

Ružín - Lubina - Letná škola Infoveku 2002 - 2.turnus (21.7.2002 - 27.7.2002)

Ružín - Lubina - Letná škola Infoveku 2003 - 2.turnus (20.7.2003 - 26.7.2003)

Ružín - Lubina - Letná škola Infoveku 2003 - 3.turnus (27.7.2003 - 2.8.2003)

Ružín - Lubina - Letná škola Infoveku 2004 - 4.turnus (1.8.2004 - 7.8.2004)


Celoslovenské podujatia - školenia Infoveku LEGO ROBOLAB:

Košice - ZŠ Užhorodská - ROBOLAB I. - 21.-24.11.2001

Stará Turá - SOUE - ROBOLAB I. - 2.-5.10.2002

Stará Turá - SOUE - ROBOLAB I. - 27.-30.11.2002

Šarišské Michaľany - ZŠ - ROBOLAB I. - 24.-27.2.2003

Stará Turá - ZSŠE - ROBOLAB II. - 24.-27.9.2003

Šarišské Michaľany - ZŠ - ROBOLAB II. - 8.-11.10.2003

Stará Turá - ZSŠE - ROBOLAB I. - 11.-14.2.2004

Stará Turá - ZSŠE - ROBOLAB II. - 8.-11.12.2004

Bardejov - Gymnázium sv. Jána Bosca - ROBOLAB II. - 14.-17.12.2004

Stará Turá - ZSŠE - ROBOLAB III. - 16.-18.2.2006


40 h školenia v projekte PIRŠ - Školiace centrá Infoveku 1203 a 497:

Bardejov - Gymnázium sv.Jána Bosca - 1.kurz - 21.12.2004 - 7.1.2005

Bardejov - Gymnázium sv.Jána Bosca - 2.kurz - 24.1.2005 - 4.2.2005

Bardejov - Gymnázium sv.Jána Bosca - 3.kurz - 22.1.2005 - 12.2.2005

Bardejov - Gymnázium sv.Jána Bosca - 4.kurz - 7.2.2005 - 1.3.2005

Bardejov - Gymnázium sv.Jána Bosca - 5.kurz - 15.2.2005 - 3.3.2005

Bardejov - Gymnázium sv.Jána Bosca - 6.kurz - 11.3.2005 - 2.4.2005

Bardejov - Gymnázium sv.Jána Bosca - 7.kurz - 15.3.2005 - 4.4.2005

Bardejov - Gymnázium sv.Jána Bosca - 8.kurz - 11.4.2005 - 25.4.2005

Bardejov - Gymnázium sv.Jána Bosca - 9.kurz - 26.4.2005 - 18.5.2005

Bardejov - Gymnázium sv.Jána Bosca - 10.kurz - 27.4.2005 - 5.5.2005

Bardejov - Gymnázium sv.Jána Bosca - 11.kurz - 9.5.2005 - 30.5.2005

Bardejov - Gymnázium sv.Jána Bosca - 12.kurz - 24.5.2005 - 8.6.2005

Bardejov - Gymnázium sv.Jána Bosca - 13.kurz - 9.6.2005 - 27.6.2005

Bardejov - Gymnázium sv.Jána Bosca - 14.kurz - 2.12.2005 - 17.12.2005

Bardejov - Gymnázium sv.Jána Bosca - 15.kurz - 10.4.2006 - 3.5.2006

Bardejov - Gymnázium sv.Jána Bosca - 16.kurz - 4.5.2006 - 27.5.2006

Kraèúnovce - Základná škola - 1.kurz - 6.5.2006 - 11.6.2006

Bardejov - Gymnázium sv.Jána Bosca - 17.kurz - 22.5.2006 - 12.6.2006


Akreditované rozšírené počítačové kurzy:

Bardejov - Gymnázium sv.Jána Bosca - Rozšírený kurz práce s PC (172h) - 11.7.2005 - 12.8.2005

Bardejov - Gymnázium sv.Jána Bosca - Rozšírený kurz práce s PC (172h) - 1.11.2005 - 21.1.2006


A ďalšie v: Bratislave, Pustých Úľanoch, Budmericiach, Považskej Bystrici, Vranove, Giraltovciach, Marhani, Svidníku...