"Tri vedľajšie ciele výchovy:
1. vedecké vzdelanie,
2. mravná výchova,
3. zbožnosť."
(J. A. Komenský 1592-1670)

"Nosné stĺpy preventívneho systému:
1. rozum,
2. viera,
3. láskavosť."
(don Bosco 1815-1888)
 

Aktuality - oznamy pre elektronikov:V tomto školskom roku (2021/2022) sú plánované stretnutia elektronikov v rámci krúžku ELEKTRONIKY, AUTOMATIZÁCIE A ROBOTIKY, aj v rámci Klubu elektroniky, automatizácie a robotiky - AMAVET.
Stretnutia: STREDA - po 7. vyučovacej hodine - 14,00 až 16,00 h (kabinet, učebňa č.48, 412 alebo INF4). Klub AMAVET do 17,00 h.
Počas príprav na dôležité podujatia - aj v iné dni - po dohode.

Obsah prác: skúšanie činnosti najzákladnejších elektronických obvodov na prepojovacom poli, spájkovanie SMD, programovanie Arduina cez web, konštrukcie a programovanie robotov. Skúmanie vlastností a možnosti energie vodíka a ďalšie iné. Elekronická brožúra ELEKTRONIKA II. Nové návody, obvody, súčiastky. Aj EAGLE, plošné spoje fotocestou a SMD.

V rámci mimoriadnej situácie (online vyučovanie) môžeme vykonávať stretnutia ONLINE v rámci uzavretých FB skupín aj z domu. Verím, že vytvoríme mnohé zaujímavé veci. Viete ešte o niekom, čo by sa chcel pridať, ale zatiaľ nenašiel odvahu?