"Tri vedľajšie ciele výchovy:
1. vedecké vzdelanie,
2. mravná výchova,
3. zbožnosť."
(J. A. Komenský 1592-1670)

"Nosné stĺpy preventívneho systému:
1. rozum,
2. viera,
3. láskavosť."
(don Bosco 1815-1888)
 

AktualityV tomto školskom roku - 2023/2024 - vyučujem na Základnej škole v Marhani: fyziku, informatiku, techniku a polytechniku. V rámci mimoškolskej činnosti rozvíjame činnosť klubu AMAVET 655. Pracujem napr. na: - zvyšovaní technickej zdatnosti žiakov v oblasti techniky a polytechniky

- projekte monitorovania CO2 v priestoroch školy
- zvyšovaní vedomostí a zručností v oblasti elektroniky a energetiky
- ďalších informačných a elektronických projektoch