"Tri vedľajšie ciele výchovy:
1. vedecké vzdelanie,
2. mravná výchova,
3. zbožnosť."
(J. A. Komenský 1592-1670)

"Nosné stĺpy preventívneho systému:
1. rozum,
2. viera,
3. láskavosť."
(don Bosco 1815-1888)
 

AktualityV tomto školskom roku - 2022/2023 - od 1. 9. 2022 - po niekoľkoročnej prestávke (v Bardejove) začínam učiť znova na Základnej škole v Marhani. Prijal som ponuku učiť fyziku, informatiku, techniku a polytechnickú výchovu. V rámci mimoškolskej činnosti začínam znova rozvíjať činnosť klubu AMAVET 655.